Modele udherrefyesi

Modele udherrefyesi

Posted by on Feb 20, 2019 in Uncategorized

Platoni thotë: të kupte çfarë është e drejtë, të ndjesh çfarë është e bukur, të dëshirosh çfarë është e mirë, ja qëllimi i jetës të arsyeshme. Në këtë Líber paraqiten shtatë Kolonat e filozofisë së biznesit të Agna Group. ATO Janë: në themel vlerat bazë; Frymë udhëheqje në çdo nivel; Përmirësim i vazhdueshëm; Komunikim i HAPUR dhe me Respekt; Mençuri në Vendim dhe shpejtësi në zbatim; Përballemi me realitetin dhe vendosim objektiva sfidues; Vetëdisiplinë dhe argëtim. Është e pamundur ta përfytyrosh zhvillimin psikologjik jashtë varësisë nga qëllimi që ndodhet gjithnjë përpara syve të tu. Shpirti me sa duket, përbëhet kryesisht nga fuqia që SYNON drejt qëllimit. Edhe Psikologjia e individudit Studion të gjitha shfaqjet e frymës njerëzore për sa ATO drejtohen drejt këtij qëllimi. Thashethemet vrasin me pambuk, je krishteri, para se të bëjë thashetheme, duhet të kafshojë gjuhën! Ne të na bënte shumë mirë, se Gjuha trompette e NUK Mund të flasim, NUK Mund të bëjmë thashetheme. Vlerat bazë të përbashkëta dhe të padiskumarhme që autori gjen dhe aplikon në “Agna Group” Janë: Integriteti, Respekti, Përkushtimi, Shpirti i Fitores, Ekselenca, Klienti/Konsumatori në Qendër të Vëmendjes. Sot, shumë Persona NUK flasin dhe NUK mendojnë pothuajse asnjëherë për qëllimet e jetës, por Edhe sikur t`u shkonte mendja të mendonin, menjëherë shmangin këtë Tip të menduari, e shtypin ose tentojnë ta zëvendësojnë me një formë tjetër të të menduari.

Një pjesë e Madhe e njerëzve injorojnë, nënvlerësojnë një gjë shumë të rëndësishme në jetë qëllimin e jetës. «KORPI DHE GJAKU I KRISHTIT MAGJIA E RRËFIMIT» vlera dhe Bukuria e dijes, si çdo gjë e vlefshme dhe e bukur në jetë, shtohet KUR e ndajmë me të tjerët. Kjo është një ndër arsyet që Agna publikon këtë libër, i Cili NUK adresohet Vetëm Tek njerëzit e Botës së biznesit, por Tek kushdo që kërkon Harmoni dhe Sukses në jetë. Qëllimi është AJO që kërkojmë të arrijmë, gjëja drejt së cilës synojmë, Pika Tek e CILA përcalemi të vemi, mendimi ose dëshira që Kemi në kokë për të bërë diçka, plani ose ideja që Kemi menduar a përgatitur për të arritur diçka. Vërtetë NUK është e lehtë të merresh me veten, por NUK është e pamundur. Sa e çuditshme dhe sa e dhimbshme është Kjo. Sepse nëse Kërkohet të thuhet ndonjë argument për ndonjë gjë që NUK ka të bëjë me qëllimin e jetës njeriu është shumë i gatshëm, shumë i aftë e shumë kompetent të gjejë përgjigje e argumente që na mbushin mendjen e na bindin. Njeriu PA qëllime Mund të krahasohet me një Njeri i Cili HYN në një makinë dhe NUK di se ku Shkon do të sillet ne të bëjë xhiro Rreth e rrotull Deri sa të mbetet PA benzinë dhe kurrë NUK do të arrijë askund. Kur flitet për qëllimin duhet të Kemi parasysh lidhjen që ka me motivin dhe nevojën.

Motivi është AJO që drejton individudin drejt qëllimit që i ka vënë Vetes, ai e udhëheq veprimin. Qëllimi është PRA pikësynimi që kërkon të arrijë njeriu me anë të veprimtarisë së Vet. Kush jeton me entuziazëm (DISA këtë terme e lidhin me Fe en-TEOS që do të thotë hyjnore) Kush jeton me Zotin, me entuziazëm, me Dashuri të Vërtetë NUK Mund të MOS i bëjë mirë tjetrit. Kush është i lumtur NUK Mund të MOS i bëjë mirë tjetrit, NUK Mund të MOS e bashkëndajë këtë lumturi, NUK Mund të MOS e ndihmojë tjetrin sepse nëse jeton në një nivel të lartë shpirtëror atëherë qëndrimi i TIJ përballë personave të tjerë është një Model e shpesh Mund të jenë Persona Model që ATA vazhdojnë dhe i emitojnë. Aristoteli thotë: burimi kryesor i lumturisë njerëzore Buron nga sôsia e njeriut. Mund ta lidhim me pjesën ku thuhet i lumtur je Kur ndihmon të tjerët Kur Tregon vlerat që TI ke. Njeri i lumtur është ai individud, të cilin Natyra e ka pajisur me dhunti shpirtërore.