Formulati exemple de multime vida

Formulati exemple de multime vida

Posted by on Dec 25, 2018 in Uncategorized

Două mulțimi A și B se numesc EGALE, și aceasta se notează A = B, Dacă dețin (sunt formate DIN) aceleași Elemente. MxM → M de a satisface relatia XOY = Yox. Există unele mulțimi Care au Atât de Mare importanță matematică și sunt referite Atât de des încât ELE au obținut nume și notații simbolice speciale, pentru a se Opera mai ușor cu ele. Complementul relativ al lui A în B (numit și diferența dintre mulțimile B și A), Notat B − A (sau și B A), este mulțimea tuturor elementelor Care fac parte din B, dar nu și DIN A. există o singură mulțime nulă. Lungimea acesteia este égală cu jumătate DIN lungimea laturii cu care este paralelă. Notația A = C este folosită pentru a exprima această égalitate. De exemplu, pentru mulțimile défini mai sus, A și C sunt identice, deoarece ELE au exact aceiași Membri. Identitatea mulțimilor nu depinde de ordinea în Care elementele sunt listate, nici de prezența répétiţiilor în LISTĂ.

Mediana-segmentul de dreapta Care unește un vârf al unui triunghi cu mijlocul laturii opuse. AxB, a fost introdus de G. Leftrightarrow Asous-ensemble MLeftrightarrow Xin P. pentru mulțimile Infinite se folosește termenul cardinalitate, și nu numărul de Membri, care ar fi neclar. Conceptul Care décrire Dacă un obiect este sau nu Element al unei anumite mulțimi (altfel spus, Dacă îi aparține sau nu) este Notat cu simbolurile, {displaystyle in} și respectiv ∉ {displaystyle notin}. Cardinalitatea mulțimilor se notează punând mulțimea între Bare verticale, de exemplu | {displaystyle |} B | {displaystyle |} . Pentru mulțimi mari (cu multe Elemente) scrierea întregii liste de Elemente conținute poate deveni nepratiabilă. Operația, numită “REUNIUNEA” lui A cu B și notată A U B, este muțimea tuturor entităților care sunt Membri fie ai lui A, fie ai lui B. de Notat că nu este greșit să se “scoată” dintr-o mulțime Elemente care nu îi aparţin, cum ar fi eliminarea elementului Verde DIN mulțimea { 1, 2, 3}; doar că această operație nu sont nici un efect. Deși Teoria mulțimilor a apărut Abia la sfârșitul secolului XIX, aceasta este acum omniprezentă în educația matematică, încă DIN școala elementară. Una DIN acestea este mulțimea vidă ∅ {displaystyle emptyset}.

Mediatoarea-este perpendiculara dusă prin mijlocul unui segment. Mulțimea este unul dintre cele mai importante concepte ALE matematicii moderne. Un Alt danger apare Dacă Proprietatea definitorie implică un șablon mai puțin évident, în Care cazuri listele abreviate chiar trebuie evitate. Linia mijlocie-segmentul déter de mijloacele a Două laturi ALE triunghiului. Évident că se poate forma și o LISTĂ explicită, completă, a conținutului (a membrilor) lui F, prin Evaluarea expresiei n 2 − 4 {displaystyle n ^ {2}-4} pentru fiecare valoare a lui n de la 0 la 19. Două mulțimi pot fi “adunate”. De Notat că cele Două descrieri diferite definesc aceeași mulțime. Pentru o mulțime finită M {displaystyle M} Cu n {displaystyle n} Elemente, cardinalul mulțimii părților se calculează ca o sumĂ a numerelor de mulțimi cu k {displaystyle k} Elemente.

Pentru compararea cardinalităților a 2 mulțimi Infinite, în loc de a încerca să se numere întâi separat membrii Lor și apoi să se comparer cele 2 rezultate, se folosește metoda “împerecherii” membrilor Lor: se cercetează Dacă poate fi găsită MAçar o singură corespondență biunivocă (1 la 1) între cele 2 mulțimi atunci Când ELE se UAI Membru cu Membru (altfel spus, Dacă Sitiera o “funcție bijectivă” sau o bijecție între cele 2 mulțimi), sau Dacă nu cumva în una DIN cele 2 mulțimi de comparat, după lisse încercare de ” împerechere “pe baza unei reguli, rămâne totuși Întotdeauna un surplus de Membri ne-împerecheați.